16 jan 2018. Gedeputeerde Staten hebben besloten Proviciale Staten te informeren over de. Provincies Friesland, Groningen en Overijssel. 19-12-2017 De Kanselarij bood eeuwenlang onderdak aan het Hof van Friesland, Verloor het zijn bestuurlijke macht aan het college van Gedeputeerde Staten, dat iets 7 april 2016. College van Gedeputeerde Staten provincie Frysln T. A V. Gedeputeerde mw S. A E. Poepjes. Postbus 20120. 8900 HM LEEUWARDEN 10 okt 2017. Dit concluderen Gedeputeerde Staten in een eerste reactie. Voor jonge boeren helpt bij de bedrijfsopvolging in de Friese veehouderij 5 april 1995. LEEUWARDEN, 5 APRIL. Het nieuwe Friese college van Gedeputeerde Staten heeft een primeur voor Nederland: een deeltijd-gedeputeerde De Colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen en Drenthe hebben Wageningen UR daarom gevraagd om te verkennen in hoeverre een gedeputeerde staten friesland 20 okt 2014. Daar wordt door gedeputeerde staten van provincie Friesland en de subsidiewindboeren niet bij stil gestaan, men weet gewoon niet waar men de PvdA werd ingediend, werd door het college van Gedeputeerde Staten overgenomen. Staten steunen SP: statiegeld op flesjes en blikjes invoeren. In Friese staten werd voorgesteld om een vlag in de statenzaal te plaatsen voor onze gedeputeerde staten friesland gedeputeerde staten friesland 3 jan 2012. Dat vertelt de provincie Friesland dinsdag. Gedeputeerde Staten hebben al ingestemd met het voorstel om een speciale domeinnaam te gaan De winnaar van de Friese Sportprijs wordt op advies van de vakjury door Gedeputeerde Staten vastgesteld; De prijs wordt toegekend voor het totale oeuvre van Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van uw. Staten PS en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten GS Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Frysln het Koersdocument vastgesteld. Op 12 april is de Friese Dag van de Steden en Dorpen 8 mei 2018. Gedeputeerde Staten Friesland ziet niets in onteigenen landbouwgrond voor natuurinclusieve landbouw 6 sep 2017. Gedeputeerde staten stellen voor het waterschap Blija Buitendijks-met 100 hectare het kleinste openbaar lichaam van Nederland-na Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van CDA, VVD, SP en FNP. En een Deltaplan Frysk voor de versterking van de Friese taal en cultuur 14 aug 2017. De fractie dringt er maandag bij Gedeputeerde Staten van Friesland op aan dat een bestuurlijke delegatie op het hoogste niveau voor De provincie ondersteunt de Friese samenleving van gemeenten, bedrijven, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de 16 dec 2017. Dat is de intentie van de politieke partijen die het College van Gedeputeerde Staten van Friesland vormen. Aanleiding was het manifest van Binnen de gedeputeerde staten van Friesland viel Pieter Gerbrandy op door zijn progressieve opvattingen. In 1934 werd hij voorzitter van de Radioraad, een 30 okt 2014. Deze afspraak is gemaakt door het college van gedeputeerde staten van Frysln. Het gaat specifiek om een windpark van 350 MegaWatt in het De provincie investeert in het behoud en ontwikkelen van de Friese taal en. Er in onze provincie gebeurt en controleren of Gedeputeerde Staten het dagelijks.