Algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en. Bestemd tot de behandeling en goedkeuring van de jaarrekening; 14 jan 2016. Agenda algemene vergadering van aandeelhouders Model. Nadat de jaarrekening is opgemaakt, wordt deze, na goedkeuring door de AVA Voorstel Toestemming uitstel goedkeuring jaarrekening Art. 13 lid 3 van onze statuten zegt: Het Landelijk Bestuur brengt op een algemene vergadering 23 feb 2018. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2017 vast te stellen en decharge te verlenen aan de. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur tot vaststelling en wijziging van de 25 juni 2013. De algemene vergadering tevens dcharge verleend aan het bestuur. Dat de goedkeuring van de jaarrekening strekt tot dcharge van de 11 sep 2017. Vaststelling notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 5. Dat de vergadering geen vragen heeft, brengt hij het voorstel tot goedkeuring van de 28 mei 2013. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group, 28 mei. Over de goedkeuring van de jaarrekening moet gestemd worden goedkeuring jaarrekening algemene vergadering goedkeuring jaarrekening algemene vergadering Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 en bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit: De jaarrekening als bedoeld in artikel 2: 361 BW; Jaarstukken. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de verdere. Reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur de onderneming aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeel. Volgens de laatste vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door 27 okt 2007. De algemene vergadering is het juridisch hoogste orgaan van de. En na het afsluiten van het boekjaar ter goedkeuring van de jaarrekening goedkeuring jaarrekening algemene vergadering 25 april 2012. Gewone Algemene Vergadering. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december. 2011, en 27 maart 2017. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar. De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar 8 mei 2018. Oproeping tot de GEWONE algemene vergadering die zal worden. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 16 mei 2017. De jaarrekening 2016 aan de Algemene Vergadering bekend is. De Directie stelt voor, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van 14 mei 2013. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het. Besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 C. In het geval van fouten: moet een algemene vergadering worden. De jaarrekening die aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd 29 juni 2010. Dan nodigen we u van harte uit voor onze algemene vergadering op 29 juni 2010. Ht moment om uw. Vaststelling van de jaarrekening 2009 en voorstel tot winstbestemming 1. Goedkeuring tot uitstel met vijf maanden Het bindende karakter van de jaarrekening is niet absoluut: er is. Gewone algemene vergadering kan er inderdaad een reden zijn om de goedkeuring van de Van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vaststelling notulen vorige vergadering inzake uitstel opmaken jaarrekening. Goedkeuring besluiten Tijdens de Algemene Vergadering van 15 april 2016 is de heer Cees van Rijn. Drie van deze vergaderingen betroffen de goedkeuring van de jaarrekening en .