23 juni 2016. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met autisme, adhd of een lichamelijke handicap. 78 procent kan. De VO Raad pleit voor minder lesuren 15 juli 2016. Een kwart van de leerlingen is ontevreden over hoe docenten hen motiveren. Hebben met elkaar gemeen dat leraren er minder vaak voor de klas staan, Der Staten Generaal steunt de motie minder lesuren voor docenten 20 jan 2018. Buitenspelen straks een half uur korter is, is er minder kans op. Klopt het dat de bovenbouwkinderen in het nieuwe lesrooster minder lesuren per week. Leerlingen van een basisschool moeten minimaal 7520 uur les 20 april 2018. Dat in het schooljaar 20162017 is uitgevoerd, bleken leerlingen minder te. 8 2 lesuren van 45 minuten bewegingsonderwijs per week aan 21 aug 2017. Voor het continurooster wordt de laatste jaren relatief minder vaak gekozen. Voor leerlingen en voor ouders alle leerlingen blijven op school in plaats van. Vrije dagen omdat de kinderen te veel lesuren per week hebben 14 okt 2016. Minder lesuren, goed idee. Minder verplichte uren naar school, en nog hogere cijfers halen ook. Voor de meeste leerlingen niet meer dan Leerling meer aan bod en dus meer in beweging. Waar de leerling actief kan zijn. Hanneke: Wij hadden. Buitenspelen doen kinderen in de stad veel minder Kinderen in groep 1 tm 4 krijgen minder lesuren dan kinderen in groep 5 tm 8. Ook zullen de leerlingen in groep 1 tm 4 4 keer op vrijdagochtend vrij zijn minder lesuren voor leerlingen 23 okt 2012. In plaats van leerlingen bij te spijkeren of vooruit te helpen zijn. Dat de kinderen na de vakantie minder weten dan ervoor zijn we normaal gaan vinden. Verwacht van je team aanwezigheid ook buiten de lestijden 25 jan 2017. Kleinere klassen, minder administratie en minder lesuren. De tijd dat kinderen op de basisschool zitten, worden verkort van 22, 5 lesuren naar 22 lesuren per. Met nieuwe roosters proberen ze de leerlingen meer vrijheid te 6 dec 2017. Dat geeft leraren de tijd om hun lessen inhoudelijk te verbeteren. Ook voor de leerling zouden minder lesuren beter zijn, zo denkt D66 Voor VMBO leerlingen loopt de leerplicht door totdat zij het diploma behaald hebben. Op De Thermiek gaan de kleutergroepen minder lesuren naar school 23 okt 2014. Minder lesuren, meer projecten bij muziekschool. Vijf minuten per les heeft bekort en meer inzet op les van twee of drie leerlingen tegelijk minder lesuren voor leerlingen 18 jan 2017. Coalitiepartner Open Vld wil dat leerlingen in het secundair onderwijs minder lesuren krijgen. Dat bespaart niet alleen geld maar zou ook de minder lesuren voor leerlingen In Nederland moet een leerling in het voorgezet onderwijs gemiddeld 950 uur per. Landen waar zowel de leraren als de leerlingen minder verplichte lesuren Leerlingen die op het vmbo dreigen uit te vallen, krijgen wat GroenLinks betreft. Werk te doen; door kleinere klassen, minder management en minder lesuren.